20 Juli 2006

Wikipedia ala Kawunganten

Sambil menunggu makanan jatah lembur datang, saya iseng-iseng googling menggunakan kata kunci "kawunganten", kecamatan saya di kampung sana. Dan saya menemukan sesuatu yang unik, khas orang Cilacap.

Ternyata Wikipedia juga bisa jadi sumber yang sangat menggambarkan realitas bawah yang tidak neko-neko. Hanya minta perbaikan jalan. Itu saja. Sangat sederhana!

"Pak Bupati Cilacap, jalan raya Kawunganten lor ngantek Binangun rusak parah, warga njaluk diaspal?
Seumur hidup rakyat kawunganten lor mbayar pajak tapi dalane koh ora tau didandani? Pemerentahe bisane mung narik pajak, ora bisa mbangun. Persis preman! Nek mung kaya gue aku sih bisa. Kecil lah... Pancen nek ditiliki dalan Binangun ngalor, apa maning nek mbrabas alas tekan Citembong karo Kedungwadas, angel diambah wong. Aku bolak-balik nang kana taun 86-91. Jarene nganti siki ya durung didandani. Nggumuni, jaman kaya siki isih ana dalan sing angel diambah. Pak Camat Kawunganten aja nganti Kawunganten sing maju mung gonggoman pasar thok.
Ora mung kawunganten, daerah-daerah Bulaksari ya parah banget koh. masa sing jenenge dalan bisa pating jrenggul kaya dipaculi. dadi nek numpak kendaraan kaya nunggangi jaran.
Retrieved from http://map-bms.wikipedia.org/wiki/ Kecamatan_Kawunganten ".

40 komentar:

tifoso mengatakan...

haha... kebetulan sekali ya... :)
saya tadi nyoba masukin keyword kecamatan saya di jogja kok ndak ada... :(

hedi mengatakan...

apakah setelah masuk google, jalannya langsung diaspal, mas? hehehe

anang mengatakan...

Aspirasi itu memang murni, dan saya salah satu saksi hidup yang pernah berkelana ke Kawunganten and Bantarsari...parah, dalan koyo pegungan kebo lho!

Moes Jum mengatakan...

Kang Ipoel, sampeyan kudune bisa dadi Duta Besar berkuasa penuh Bangsari nang negoro Indonesahh ... lha surat protes soal dalan kuwi bisa dadi awal political statement-mu ... hehe. Salut karo Bangsari lan Kawunganten!!!

Ely mengatakan...

orang2 pemerintahan sudah budek bang, dadi yo ra krungu opo ethok2 ora krungu.

Bangsari mengatakan...

Mas Bagonk, masukin aja ke wikipedia mas. ntar kan jadi ada.

buat mas hedi: semoga saja mas...

buat ndoro seten: kalo ndoro sempat lihat jalan kawunganten- kedungwadas, ndoro bisa pingsan lho... jalan itu ngga pernah dilewati kendaraan dan ditumbuhi semak belukar.

buat mas moes jum: moga Bangsari bisa jadi negara sendiri tahun depan. amin...

buat mba ely: terima kasih dukungannya.

paydjo mengatakan...

bangsari ma kawunganten tuh kemana ?? :D
* belum sempat menjelajah *

tp kalo jalan antara kawunganten dan binangun diperbaiki aku yakin perekonomian masyarakat akan cepat bangkit. Lha wong jalan ancur kayak gitu aja masih pada semangat, gimana kalo jalan lancar

* no sukoharjo ketemu bahtiar, no kawunganten ketemu konco anyar maneh. paseduluran jalaran blog *
=))

cewekndeso mengatakan...

hahahaaaaaaaaaaa lucu tenan....aku nyoba masukan kata kawunganten d google..eh nemu ini bangsari kawunganten...gk kusangka...aku kan saat ini gk d indo jadi terkejut lho

cewekndeso mengatakan...

mas....katanya siki wis di di dandani dalane sing nang sarwadadi...trus nang bulk juga wis, tp jerene aku dewek be ora ngerti

Bangsari mengatakan...

#cewekndeso: mangkane itu, lha wong lucu banget ya tak tulis.
jalan sarwadadi wis didandani pirang taun kepungkur, tapi ya wis rudak maning.

btw, rika nang endi sih mbokayu?

cewekndeso mengatakan...

aku siki ag nangluar negri nang hongkong....ndeleng tulisane rika kok apik temen ya kreatif nang google.......jan kemajuan luh soale kayane urung ana nek wong sarwadadi kue kreatif nang internet eeh malah bangsari wis maju

Bangsari mengatakan...

walah, malah rika maju banget. wong aku rung tau tekan endi endi. ngertine mung ngingu wedus thok... hehehe

cewekndeso mengatakan...

ngingu wedus malah ya apik ana hasile aku be ra bisa ngingune ra tlaten. ngingu wedus mbok sing penting halal;)

Bangsari mengatakan...

ya iya lah, wong ndesa ya karepe ngurusi sing kepenak tur kasil. tapi bloge rika koh ora bisa dibuka?

cewekndeso mengatakan...

blog ku urung ana isine apa apa alias kosong heeheee

Bangsari mengatakan...

ya ayuh cepet diisi, inyong pengin ngeri kaya ngapa kehidupan nang hongkong. kayane kok kaya nang suwarga ya...

jawa koek bersaudara (jakober) mengatakan...

nggo cewekndeso : ya ayuh pada nulis men wong2 kawunganten pada maju, mengko tulih pemerintaeh isin nek masarakate wis pada pinter2 tapi dalan2 nang kawunganten pada rusak

cewekndeso mengatakan...

iya bener juga ya kang..tp siki dalan kawunganten ngalor wis apik jere kang wis diaspal alus trus jembatan nggone ritam ngetan kae lho prapatan sing dalan mengwetan kali wis di bangun juga jembatan gantung kyk jembatan kawunganten merga kae wong lor ana sing dadi anggota DPR dadi apa2 siki wis mandan apik sarwadadi ngalor

cewekndeso mengatakan...

aku jane nang hongkong wis mandan sue arep 6 th kurang. janjane ya pada bae kerja nang ndi ndi. hongkong ya udu surga lah kerja nek nemuni majikan apik ya apik nek sing ora ya ora. trus gaji gede nek udu rejekine ya ndilalah an bae bar nrima gajian ya langsung amblas mbuh mengendi heheheh bener ora kang?

cewekndeso mengatakan...

aku janjane ya agi blajar nulis kie bene wong sarwadadi ana sing maju. tek deleng deleng kayane aku urung pernah nemui wong sarwawdadi ana sing maju nang dunia internet mulane aku kaget maca tulisane rika pertama maca cengar cengir dewek lucu tp maju lho

cewekndeso mengatakan...

mangkane aku mandan di nei pengarahan bene melu melu aku bisa nulis nang kene kebetulan kie kan aku nana komputer dewek kerjaanku juga kbetulan ra terlalu berat akeh nganggure daripada kerjane, dadi aku ya kepengn aktif nang internet nulis2 tentang desaku bene maju lah ora ketinggalan desane
aku njaluk pengarahane ya kang bne bisa nulis kyk ndeke rika kue

Bangsari mengatakan...

#jawa koek baersaudara: lha aku wis, rika nulis ya. mbokayune juga ayo nulis men keton ana wong kawunganten sing nulis. perkara sing nulis bingung ya urusane sing maca. hahaha..

#cewekndeso: ayo mbokayu, nulislah. kene kan kepengin ngerti kaya apa sing jenenge luar negeri. lewih apik nekkaro fotone.

soal aspal, dalan kana kan rusakan banget. wong jenenge dalan bar diaspal koh setengah tahun sauwise rusak maning, dadi kaya guderane kebo, kaya ra tau diaspal. sing dadi anggota DPR kan tanggaku, tapi wonge jan mangsa alloh medite, ora guyub karo tangga koh. ngenes aku ndelengna.

soal majikan nang jakarta kene apa maning. majikan nek lagi ora seneng gulih ngomehi medeni, kaya kene udu wong koh. metu sikil papate sekebon binatang.

ya ayuh lah nulis, men aku ana kancane. sarwadadi bangsari kan mung tangga perek. lewat grujugan aku perek banget luh.

hayyah. soal pengarahan ra ora paham lah. masa iya tukang angon kon menehi pengarahan karo wong sing nang luar. ketone koh aku sing malah isin. tulis bae apa anane, ra usah isin lah. nulis nang bahasa cilacapan malah apik kayane luh...

cewekndeso mengatakan...

ya mengko bengi aku tk nulis alon alon kisah nang hongkong sing apik karo ora ya tk tulis kabeh. siki aku arep adus disit
wong aku nangluar negri anu babu udu pegawai kantoran ya mandan goblog mulane njaluk di waraih yakuesekolah be ora aku mung tamatan MI alis SD sarwadadi kae ngarep mesjid. mulane aku njaluk waraih ya

Bangsari mengatakan...

lha kuwe deneng tulisane apik koh. MI ngarep mejid? kayane aku ngerti luh. apa rika muride pak pramono?

cewekndeso mengatakan...

aku mbiyen muride pak asrongi karo pak sip sing umaeh nangarep eleran kulone nggone partono. umaeh biyungku kae lho lor pasar sarwadadi lor brug persis kulon gili sing marung ngarepe nggone pak sigit. aku nek meng mesjid sarwadadi ya kur ngger sore thok maghriban nang kana tp mbiyen agi esih cilik heheee

aprikot mengatakan...

mas ipul mbok dijak chattingan ae mba cahndesone kuwi mas...

cewekndeso mengatakan...

diajak chatingan? iyo bener nyapo aku kok gk kepikiran yo

Mbilung mengatakan...

mas ipul, cewekndeso, aja pindah cetinganne nang kene bae, akeh sing iso menikmati kie

Bangsari mengatakan...

#cewekndeso: aku janjane ya mung mandan mandan kelingan. sing apal ya mung karo jarwo tukang jait lan pak pramono.

#aprikot: chattingan ora iso didelok wong akeh.

#mbilung: setuju pak gede. rika kan wong ajibarang, ya mestine paham bahasane mbo?

cewekndeso mengatakan...

aja ribut ya janjane aku ya seneng nek chatingan mlebu chat room rame akeh topike walo kadang topike ngawur ya ora apa2, tp nek chatingan pada pass message"pm" pada uteke kotor2 ya anu ora kabeh tp akeh2e ngeres pikirane. padahal aku seneng kenalan karo wong sing pinter2 kaya rika rika kabeh

cewekndeso mengatakan...

kang kayane rika ora tau bali meng bangsari ya?
nek aku kayane mengko tahun ngarep bali meng indonesia, nek rika nang bangsari tek temoni ys tp kayane rika wis dadi penduduke jakarta ya?
nek ora ya mengko nek aku liburan jalan2 meng jakarta aku tk silaturahmi olih pora?
wis sue ra tau ngambah jakarta inyonge

cewekndeso mengatakan...

rika YM ID ne apa kang?

Bangsari mengatakan...

#cewekndeso: pencene iya koh. nek nang chat room mesti pada ngomonge ora nggenah, inyong emoh. janjane ya kepingin chattingan, tapi wedi mbok diomehi ndoro juragan koh.

janjane aku ra ora pinter, tapi jarene pak kyai nek kembule karo bakul lenga wangi ya melu kemambon wangi. kuwe sing jenenge pakde MBILUNG lah wong pinter temenan. wis keliling ndunya, malah kayane wis tau tekan suwarga mbok. wong kok pinter nemen, inyong gumun banget koh. inyong urung tau tekan endi endi. ngertine mbung bangsari, gandrung, sepur tekan senen, trus jakarta. muter muter sawetara taun koh isine kerja. kepangin koh ngrasakna tekan luar negeri, kayane koh kaya suwarga temenan.

bali meng bangsari ya sering paling ora setahun ping 4, wong nang jakarta juga ra nduwe umah. biyung bapakku isih wutuh, sekalian ethok ethoke aweh duit belanjaan ra ketang seket ewu. wong tua tulis senenge nemen. seket ewu kan pada karo kerja 3 dina nang sawah sedina dundeng. ya kena nggo tuku trasi karo kangkung. tuku klambi ya setaun pisan bae.

ya nek arep mampir nggih monggo. inyong ya melu bungah ana tanggaku sing dadi wong berhasil nang mbuh parane.

YM ID-ku wis diadd koh...

cewekndeso mengatakan...

jan rika lah ngrendah banget luh.
pakde MBILUNG kue sapa wong ndi kang? rika kepelon pinter ya anu kebeneran mbok
lah rika add YM ID ku apa rika ngerti? soale beda YM ID ku karo ID GOOGLE
wong anu nang room angger ID cewekndeso kue di nyek banget dadi ya bene bisa mbelani diri dadi tek tambaih jenius bene ra kalah saing ya mbuh jenius soal apa
YM ID ku :cewek_ndeso_jenis01 biasane aku nk nongkrong nang room indo7

Bangsari mengatakan...

pakde MBILUNG kuwe http://ndobos.com/ . wong ajibarang sing pinter temenan, staf ahli menteri.

wis tak titipi pesan offline mbekayu...

cewekndeso mengatakan...

mau mbengi tk bls eeh malah rika sign out aku hampir aben ndina online tp id ku jarang tek urubna lampune wong anu bocah2eh sing nang jero list ku pada reseh2 banget dadii aku mandan jarang mbukak lampu id

Bangsari mengatakan...

soale aku bali, wis kesuwen kerjane, kesel bagnet koh. ya pada, id-ne inyong juga jarang tak aktifnya, soale kerjaane akeh, dadi inyong ya ngumpet bae. anggere lagi nganggur nembe tak aktifna...

Anonim mengatakan...

The story is about a very small (wow gold)because the (wow gold)reasons for the (wow gold) expulsion Chushi doors have been forced to(wow power leveling) living on the United Kingdom, (wow power leveling)in abroad alone the people(wow power leveling) struggling for survival. A naturally do not (wow power leveling) agree with the ethical person. A war many of the cracks in the middle of the(wow gold) pursuit of hard power of (World of Warcraft gold) extreme people. A look at(wow power leveling) the friendship will be more important than the lives of people. The best of life, the best of the best stories or Long Road. Like Xiuzhen's friends must-see (Rolex)category.

b4ndietclb mengatakan...

bangsari....,salam kenal kang inyonge.
aku ya wong kawunganten lor.
rikane ngode apa nang jakarta ?
ayuh bareng2 maju na kawunganten..!!!

DENINA CHRISTIANA mengatakan...

Pernah liat aja disini......