22 Februari 2011

Penumpang Kelas Atap

Hampir setiap hari, eh tidak ding. Ya pokoknya sering gitu lah. Saya menyaksikan penumpang di atap kereta komuter Jakarta-Bogor. Pagi atau sore hari. Bahkan di hari sabtu. Maklum, kontrakan saya berada di dekat jalur kereta.

Saya sendiri pernah melakukannya, tapi itu dulu. Dulu sekali semasa nak-kanak di kampung. Tapi di atap kereta berkabel listrik telanjang di atasnya apalagi setiap hari, itu sungguh-sungguh mengerikan! Edan!
Diimpor dari bangsari.posterous.com

Tidak ada komentar: